Điều 1: Mục đích và phạm vi thu thập thông tin.

Mọi thông tin thu thập từ website BotSonThuHoi.Com bao gồm họ tên, điện thoại, email, địa chỉ giao hàng. Các thông tin này được thu thập nhằm mục đích để Chúng tôi liên hệ yêu cầu xử lý giao dịch và tư vấn cho quý khách hàng.

Điều 2: Phạm vi sử dụng thông tin.

Thông tin được thu thập chỉ sử dụng trong phạm vi liên hệ để yêu cầu xử lý giao dịch và tư vấn các sản phẩm, dịch vụ cho quý khách hàng. Các thông tin được cung cấp,chia sẻ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu theo quy định của pháp luật. Các trường hợp khác mà khách hàng đồng ý. Ngoài phạm vi sử dụng nêu trên,chúng tôi cam kết không cố ý tiết lộ thông tin khách hàng,không bán,không cung cấp hoặc chia sẻ cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

Điều 3: Thời gian lưu trữ thông tin.

Để dễ dàng cho việc quản lý,tìm kiếm thông tin,các thông tin thu thập được chúng tôi lưu trữ và bảo mật trên hệ thống của website BotSonThuHoi.Com trong khoảng thời gian theo yêu cầu của pháp luật.

Điều 4: Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
– Địa chỉ: số 16/2 khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (gần cầu Phú Long mới)
– Thư điện tử (Email) : botsonthuhoi@gmail.com

Điều 5: Điều chỉnh thông tin cá nhân
Khách hàng có quyền cập nhật,điều chỉnh và hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách điều chỉnh trong phần thông tin tài khoản.

Điều 6: Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của khách hàng được thu thập trên website BotSonThuHoi.Com sẽ được chúng tôi bảo mật tuyệt đối theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng, cung cấp và chia sẻ thông tin cá nhân của các khách hàng ngoài mục đích sử dụng thông tin trong chính sách bảo mật này chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc các trường hợp pháp luật có quy định. Không sử dụng,cung cấp,chia sẻ,chuyển giao hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép từ khách hàng.

– Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.